ODBIERZ ! 5000zł dotacji na panele fotowoltaiczne

Program „Mój Prąd” 
– założenia szczegółowe

Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez
Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji
z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim

i Henrykiem Kowalczykiem.

box1a
box2a
box3a
box4a

– Skorzystaj z pomocy specjalisty i odbierz 5000zł dotacji „Mój Prąd”

Dotacja „Mój Prąd” zyskała od pierwszych dni bardzo duże zainteresowane publiczne, tym samym chcąc skorzystać z dofinansowania zalecamy zwrócić uwagę na fakt, że środki są ograniczone do 1mld zł co daje maksymalnie 200 000 instalacji, które będą mogły być objęte programem. 

Przy naborze przyjmowania wniosków liczy się data złożenia, im wcześniej wniosek zostanie złożony tym samym są większe szanse, że zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

„Mój Prąd” – Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Źródło : gov.pl

Opublikowano: 25.07.2019 14:36

Osoba publikująca: Wojciech Rutkowski

Zmodyfikowano: 25.07.2019 14:36

Osoba modyfikująca: Wojciech Rutkowski

bg-main

Rządowy program "Mój Prąd" na FOTOWOLTAIKĘ

Nie zwlekaj !

Liczy się kolejność składania wniosków !!!

Program Rządowy “Mój Prąd” oferujący do 5000zł dotacji na instalacje fotowoltaiczne jest programem ograniczonym budżetowo.